YOOtheme
Venerdì 23 Ottobre 2020
 


Kata Judo PDF Stampa E-mail
Scritto da Gabriele Rinaldi   
Mercoledì 02 Aprile 2008 17:02

KATA DEL KODOKAN JUDO

Nage no kata

Te waza
Uki otoshi
Seoi nage
Kata guruma

Koshi waza

Uki goshi
Harai goshi
Tsurikomi goshi

Ashi waza
Okuri ashi barai
Sase tsurikomi ashi
Uchi mata

Ma sutemi waza
Tomoe nage
Ura nage
Sumi gaeshi

Yoko sutemi waza
Yoko gake
Yoko guruma
Uki waza

Katame no kata

Osaekomi waza
Kesa gatame
Kata gatame
Kami shiho gatame
Yoko shiho gatame
Kuzure kami shiho gatame

Shime waza
Kata juji jime
Hadaka jime
Okuri eri jime
Kata ha jime
Gyaku juji jime

Kansetsu waza
Ude garami
Ude hishigi juji gatame
Ude hishigi ude gatame
Ude hishigi hiza gatame
Ashi garami

Kime no kata

Idori
Ryote dori
Tsukkake
Suri age
Yoko uchi
Ushiro dori
Tsukkomi
Kirikomi
Yoko tsuki

Tachiai
Ryote dori
Sode dori
Tsukkake
Tsuki age
Suri age

Yoko uchi
Ke age
Ushiro dori
Tsukkomi
Kirikomi
Nuki gake
Kiri oroshi

Ju no kata

Ikkyo
Tsuki dashi
Kata oshi
Ryote dori
Kata mawashi
Ago oshi

Nikkyo
Kiri oroshi
Ryo kata oshi
Naname uchi
Katate dori
Katate age

Sankyo
Obi dori
Mune oshi
Ago tsuki
Uchi oroshi
Ryogan tsuki

Koshiki no kata

Omote
Tai
Yume no uchi
Ryoku hi
Mizu guruma
Mizu nagare
Hiki otoshi
Ko daore
Uchi kudaki
Tani otoshi
Kuruma daore
Shikoro dori
Shikoro gaeshi
Yu dachi
Taki otoshi

Ura
Mi kudaki
Kuruma gaeshi
Mizu iri
Ryo setsu
Saka otoshi

Yuki ore
Iwa nami

Itsutsu no kata

Hitotsu
Futatsu
Mitsu
Yotsu
Itsutsu

Kodokan goshin jutsu* Sei ryoku zen’yo kokumin taiiku no kata  
Toshu no bu
Ryote dori
Hidari eri dori
Migi eri dori
Kata ude dori
Ushiro eri dori
Ushiro jime
Kakae dori
Naname uchi
Ago tsuki
Gammen tsuki
Mae geri
Yoko geri

Buki no bu
Tsukkake
Choku tsuki
Naname tsuki
Furi age
Furi oroshi
Morote tsuki
Shomen tsuki
Koshi gamae
Haimen tsuke


* Il Kodokan goshin jutsu
è stato inserito tra i Kata
fondamentali dal Kodokan
Tokyo dal 1958.
Tandoku renshu

Hidari mae naname ate
Migi ate
Ushiro ate
Mae ate
Ue ate
Dai hidari mae naname ate
Dai migi ate
Dai ushiro ate
Dai mae ate
Dai ue ate
Mae geri
Ushiro geri
Hidari mae naname geri
Migi mae naname geri
Taka geri
Kyo ma (Kagami migaki)
Sayu uchi
Zengo tsuki
Uwa tsuki
Dai jo tsuki
Sayo kogo shita tsuki
Ryote shita tsuki
Naname ue uchi
Naname shita uchi
O naname ue uchi
Ushiro sumi tsuki
Ushiro uchi
Ushiiro tsuki – Mae shita tsuki
Kime shiki

Idori
Ryote dori
Furi hanashi
Sakate dori
Tsukkake
Kiri kake

Tachiai
Tsuki age
Yoko uchi
Ushiro dori
Naname tsuki
Kiri oroshi

Ju shiki

Tsuki dashi
Kata oshi
Kata mawashi
Kiri oroshi
Katate dori
Katate age
Obi dori
Mune oshi
Tsuki age
Ryogan tsuki

KATA AUSILIARI DEL KODOKAN JUDO

 

Ultimo aggiornamento Domenica 11 Maggio 2008 15:27
 

Cerca nel sito

Online

 32 visitatori online